PPP International

همکاری مشترک با شرکت PPP International

شرکت PPP International یکی از پیشگامان جهانی در مدیریت ساخت و ساز، مهندسی و خدمات فنی است که متمرکز بر احداث صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع برق و نفت و گاز دریایی می باشد. اخیراً، این شرکت با امضای قرارداد، به عنوان یکی از شرکای تجاری شرکت “گداخت تدارک” شناخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این[…]