کادر پرسنلی و شعب

۱- تهران
 آجودانیه، خیابان موحد دانش، بلوار سباری، خیابان توکلی شرقی، پلاک ۱۷ 

تلفن: ۲۲۲۹۹۶۵۲-۰۲۱

فکس : ۲۶۱۳۳۷۴۶-۰۲۱
ایمیل :  gtsupply2016@gmail.com

۲- شیراز
بلوار مدرس، بلوار آزادگان، کوچه هفدهم، ساختمان ساحل، واحد ۶ کدپستی : ۷۱۵۴۸۶۷۸۵۷
تلفکس : ۳۷۲۵۰۷۶۰-۰۷۱

۳- عسلویه
محله کارآفرین-خیابان شهدای نفتکش .کد پستی:۷۱۵۴۸۶۷۸۵۷
تلفن :  ۰۷۷۳۷۲۶۶۵۲۵
فکس : ۰۷۷۳۷۲۶۶۵۲۵