خدمات کمپ و مهمانسرا

این شرکت با استفاده از تیم متخصص و مجرب خود تسهیلاتی از جمله ساختمان های پیش ساخته و کاروان متحرک مبله شده و یا بدون مبلمان فراهم و در ضمن اقامت میهمانان ، توجه خاصی به رفاه و آرامش هر چه بیشتر آنها دارد.
ارائه خدمات اتاق داری مشتمل بر نظافت و مرتب نمودن روزانه اتاق های پرسنل و احیانا مهمانان مقیم کمپ ها و یا مهمانسراها می باشد. در این خصوص  ضمن سرکشی روزانه اتاق ها، لوازم و وسایل مرتب میشود.
انجام خدمات شستشو و اتوکشی لباس های فرم پرسنلی و کلیه البسه ساکنین مراکز اقامتی در چارچوب خدمات لاندری و لباسشویی انجام میگیرد.
در این راستا طبق جدول زمان بندی شده مطابق با موازین و استاندارد بهداشت، ایمنی وسلامت (HSE) عمل می شود.

 

Services-for-camping-and-guest-house