خدمات حفاظت فیزیکی

خدمات نگهبانی ، دربانی ، حراست فیزیکی ساختمانهای اداری یا مسکونی ، نظارت بر چگونگی اجرای خدمات مختلف ، آماده عقد قرارداد همکاری با شرکتها و ادارات مختلف دولتی خصوصی و یا شرکتهای حارجی می باشد.
در این راستا تجربه و سابقه ارائه خدمات به شرکتهای غالبا حوزه نفت و گاز کشور همچون شرکت ENI ایتالیا شرکت استات اویل هیدرو نروژ (Statoil hydro) شرکت (Well services)، سفارت استرالیا، سفارت ایتالیا،شرکت اریکسون سوئد و شرکت دی اچ ال (DHL) در کارنامه سوابق کاری شرکت گداخت تدارک موجود میباشد.

 

Physical-protection-services