خدمات تعمیر و نگهداری

این شرکت با در اختیار داشتن نیروی متخصص و مجرب فنی ، کلیه امور تعمیر ، ترمیم ، بازسازی ، توسعه و تغیرات مورد نیاز انواع فضاهای مختلف اداری و اقامتی شما را به نحو احسن به انجام میرساند.
در این راستا با تمیه بر دانش فنی لازم و تجربه عهده داری پروژه های مشابه تعمیرات و نگهداری ساختمانهای اداری شرکت ول سرویسز ، مدرسه سفارت انگلستان ، شرکت دی اچ ال ، دفاتر و مهمانسراهای شرکت انی ایتالیا ، ….
خدمات مناسب شامل تهیه و تامین لوازم و قطغات یدکی مورد مصرف در روند کار ، فراهم نمودن ابزار و وسابل کار ، نرمیم یا رفع ایراد ، و دیگر سرویس های لازم متناسب با نیاز مشتریان ارائه میگردد.
این خدمات معمولا در قالب بازرسی و کنترل دوره ای پروژه و یا براساس درخواست موردی مشتریان متناسب یا مفاد قرارداد از پیش منغقد شده ، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

 

Repair-and-maintenance-services