تامین نیروی انسانی

ما با در اختیار داشتن تیمی متشکل از کارکنان شایسته و آموزش دیده جهت ارائه خدمات و مشاوره در امور مربوطه، کلیه اقدامات و پشتیبانی های لازم را پس از مذاکرات مقدماتی مبتنی بر در خواست مشتری بعمل خواهیم آورد. در این خصوص تامین نیروی کار مجرب و نیروی انسانی خدماتی ، اداری و کارشناسی در حوزه فعالیت این شرکت می باشد.
تامین نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تهیه طبخ و توزیع غذا ، حوزه ارائه خدمات بهداشتی و تنظیفات ، نیروی انسانی مجرب در زمینه خدمات اتاق داری در واحد های پذیرایی و مهمانسراها ، نیروی انسانی مورد نیاز در خدمات خشکشویی، ظرفشویی ، باغبان ، راننده پایه دو ، راننده پایه یک ، نگهدارنده فضاهای سبز و گلها و گیاهان داخل ساختمان ، پرسنل نگهبانی و حراست، انباردار و مامور خرید تدارکات ، پرسنل فنی جهت تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات و کلا تامین نیروی انسانی در حوزه خدمات مورد اشاره در محدوده و توانائی های  تخصصی این شرکت میباشد. شایان ذکر است کلیه پرسنل از اولین روز اشتغال تخت پوشش بیمه های تامین اجتماعی ، بیمه های مسئولیت مدنی و حوادث ناشی از کار قرار داشته و کلیه حقوق و دستمزد ها مطابق موازین وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت شده و کار فرمایان هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.

 

Supply-Human-Resources